CGC – Certified Guaranty Company

*העלות המוצגת הינה עבור דירוג פריט אחד בלבד
**הנחה לדירוג החל מכמות של 10 קלפים ומעלה

מוזל

120 ₪

2 חודשים

*לקלפים עם שווי לאחר דירוג עד 250$

רגיל

140 ₪

חודש

*לקלפים עם שווי לאחר דירוג עד 1000$

ריסלאב מציון 9.5 ל 10

80 ₪

חודש

*לקלפים עם שווי לאחר דירוג עד 1000$

דילוג לתוכן