תקנון שימוש באתר

תקנון זה מתייחס לשימוש ורכישה באתר www.macollectables.com להלן “האתר”

1. כללי 

1.1 . האתר מופעל ע”י מר’ דור מנטל ו/או עובדים ומי ומטעמם להלן “בעלי האתר”.

1.2 . האתר הינו אתר סחר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות של פריטי אספנות, ממורביליה, קלפי משחק וצעצועים והוא מתעדכן מעת לעת.

1.3 . מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלי האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

1.4 . השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

1.5 . שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.6 . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר. על כן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

1.7 . בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י בעלי האתר.

1.8 . בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

1.9 . מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר או מי מטעמם בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

1.10 . בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר לרבות לביצועי פעולות תחזוקה

1.11 . בעלי האתר רשאים בכל זמן על פי שיקול דעתם לחסום כל משתמש כזה או אחר.

1.12 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.13 . בעלי האתר אינם מתחייבים שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלה בחומרה, בתוכנה בתקשורת ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

1.14 . כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

1.15 . התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

1.16 . תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

2. התחייבות משתמש 

2.1 . בעשותך שימוש באתר, הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

2.2 . בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1 . הטענה, שליחה, או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, תוכנה זדונית, קוד תוכנה, בעל כוונה רעה, המתכונן להרוס, להפריע, לחבל, להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים השרתים התוכנה או כל היבט אשר מצוי בשימוש בעלי האתר.

2.2.2 . הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בדואר אחר.

2.2.3 . פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, לוגואים, תמונות, תוכן ו/או כל זכות אחרת המצויה באתר זה.

2.2.4 . הצבת האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר, כחלק מהאתר, כקישור, כתמונה ללא הסכמה מראש ובכתב מבעלי האתר.

2.2.5 . שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

3. רכישת מוצרים פיזיים באתר 

3.1 . ביצוע רכישה באתר אפשרית לכל אדם בעל הכשרות המשפטית הקבועה בחוק לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו.

3.2 . במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר שקיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי המוסכם בחוק לעיל ביצוע פעולה באתר.

3.3 . ביצוע רכישה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.

3.4 . כדי שבעלי האתר יוכלו לספק את ההזמנה, הרכישה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח בדואר אלקטרוני ואופן התשלום, כל תקלה שהיא, בגין תקלה טכנית או תקלת אנוש תוביל לעיכוב בהשלמת ההזמנה.

3.5 . התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר בתוספת מע”מ ע”פ החוק. בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות מחירים בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הודעות על מבצעים והנחות, המחיר הקובע הינה המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.

3.6 . זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה, אין בעלי האתר מתחייבים לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

3.7 . תשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:

3.7.1 . באמצעות ישומון העברת תשלומים.

3.7.2 . באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.

3.8 . במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר, יובהר כי בעלת האתר לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.

3.9 . בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין הלקוח במהלך תהליך הרכישה ובו אישור על ביצוע העסקה, מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול כמפורט בהוראות פרק 3 שלהלן.

3.10 . בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש ברעה שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

3.11 . על פי הגדרה, המוצרים אשר ניתן לרכוש באתר יחולקו למוצרים חדשים, מוצרים משומשים ושירותים.

4. רכישת שירותים באתר 

4.1 . בין היתר באתר ניתן לרכוש שירותים, לרוב שירותי תיווך בדירוג פריטי אספנות ושירותי רכישה.

4.1.1 . התשלום עבור שירות דירוג כזה או אחר יתבצע מראש ולפני קבלת הפריט המדורג חזרה אל הלקוח.

4.1.2 . תהליך הדירוג משתנה מעת ולעת ואינו תלוי בבעלי האתר, אלה בחברות הדירוג בלבד.

4.1.3 . בהמשך לסעיף הקודם, זמני הדירוג משתנים מעת לעת ויש להתעדכן בזמני הדירוג המפורטים באתר.

4.1.4 . זמני הדירוג המפורטים באתר מתעדכנים לעיתים תכופות, אך ישנה אפשרות להארכה/קיצור זמני הדירוג וכלל זאת בתלות בחברת הדירוג הנבחרת.

4.1.5 . זמני הדירוג נספרים כימי עסקים ולא כימים קלנדריים.

4.1.6 . זמן הדירוג מתחיל מרגע כניסת הקלפים למערכת חברות הדירוג ולא מכל זמן האחר לרבות רגע התשלום ו/או רגע שליחת הקלפים.

4.1.7 . הלקוח מודע לכך שתהליך הדירוג עצמו מרגע שליחת הפריטים אינו תלוי בבעלי האתר בשום צורה או דרך ותפקידם היחיד הוא כמתווכים.

4.1.8 . הלקוח מודע לכך שכחלק מתהליך הדירוג, חברות הדירוג עלולות לתת “הערכת יתר” לפריט מסוים, במקרה זה הפריט יעבור למסלול הדירוג אשר נקבע כמתאים על ידי חברת הדירוג בלבד. במקרה זה יחול חיוב נוסף שמהווה את ההפרש אל המסלול הגבוה יותר. אי תשלום זה יגרור את החזר הקלף ללא דירוג והחזר תשלום חלקי בלבד לפי שיקול דעתה של חברתנו.

4.2 . המשתמש בשירותים המוצעים באתר מסכים ומודע לסעיפים הבאים:

4.2.1 . דירוג פריטי אספנות הינו תהליך אשר מתבצע אל מול החברות המוצעות באתר ולא על ידי בעל האתר או עובדיו.

4.2.2 . לאחר התשלום, על הלקוח להעביר את הפריטים אל בעלי האתר.

4.2.3 . הפריטים ימצאו אצל בעלי האתר עד לשליחתם לחברת הדירוג הנבחרת, לאחר תהליך הדירוג יחזרו לארץ ויוחזרו לבעלם המקורי.

4.3 . כל האמור לעיל בסעיף 3 בנוגע לאופי ותנאי הרכישה, קביל גם לסעיף 4.

5. ביטול עסקה 

5.1 . אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלי האתר בהקדם ולציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י בעלי האתר.

5.2 . ביטול עסקה בהיבטי המוצרים והשירותים השונים הניתנים באתר:

5.2.1 . לשירותי דירוג לא תינתן אפשרות ביטול עסקה מרגע קבלת הפריטים לבעלי האתר, כל פרק זמן שבין התשלום לבין קבלת הפריטים יאפשר ביטול עסקה והחזר מלא.

5.2.2 . למוצרים המוגדרים יד 2, לרבות מוצרים שמסומנים כנדירים, לא מיוצרים על ידי היצרן ו/או מוצרים שעברו דירוג -אין אפשרות ביטול עסקה לאור אופי המוצר ואופי מחירו.

5.2.3 . למוצרים חדשים, לרבות אביזרים ומוצרים סגורים שעדיין מיוצרים על ידי היצרן – אפשרות ביטול עסקה על פי החוק להגנת הצרכן תשמ”א – 1981.

5.3 . בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

5.4 . במקרה שיאושר על ידי בעלי האתר לבצע החזר כספי עקב ביטול עסקה, החזר כאמור יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי.

5.5 . לבחירת הלקוח, ישנה אפשרות של זיכוי באתר במקרה של ביטול עסקה מוצדק.

5.6 . הזכות להחזיר מוצר בהתחשב בסעיפי 5.2 תהיה כפופה לסייגים בסעי ף 14 ג’ בחוק להגנת הצרכן.

6. שיפוי ואחריות 

6.1 . רכישת שירותים, לרבות שירותי דירוג:

6.1.1 . הפריטים אשר ניתנים לבעלי האתר לטובת שירותים נמצאים תחת מסגרת ביטוחית מרגע קבלתם ועד רגע חזרתם לבעלם המקורי.

6.1.2 . הערך הביטוחי בכל שלב ושלב יקבע על ידי בעלי האתר.

6.1.3 . הערך לשיפוי במקרה נזק יקבע על ידי חברות הביטוח וחברות הדירוג הנבחרות.

6.1.4 . הלקוח מסכים לכך שבעלי האתר אינם אחראים לערך השיפוי הניתן על ידי חברות הביטוח/הדירוג.

6.1.5 . הלקוח מסכים שבעלי האתר אינם אחראים על נזקים שייגרמו לפריט לאחר תהליך הדירוג בעת חזרתו ארצה כגון: שריטות, סדקים, שברים שיכולים להיגרם מעת לעת למעטפת האקריל המגנה על הפריט המדורג, לא יינתן כל שיפוי מצד בעלי האתר, במידה והלקוח ירצה לתקנם, בעלי האתר יוכלו לסייע לו בתהליך בגין תשלום אשר ייקבע על ידם מראש.

6.1.6 . הלקוח מסכים ומודע לכך, שבמידה ולכאורה לדעתו נגרם נזק לפריט אותו מסר לדירוג, בעת ביצוע תהליך הדירוג, בזמן שהפריט בחזקת חברת הדירוג אותה בחר כנותנת השירות, בעלי האתר אינה גורם אחראי לנדון ולא יינתן כל שיפוי ללקוח, גם כאשר יציג ראיה התומכת בטענתו אין ביכולתם של בעלי האתר לקבל שיפוי מחברת הדירוג שכן בעלי האתר הינם מתווכים בלבד והם עצמם אינם חברת הדירוג אשר ביצעה את תהליך הדירוג לפריט.

6.1.7 . כל הוצאת שם רע ו/או הוצאת דיבה (“שיימינג”) בעקבות תהליך אשר הוסדר על פי תקנון זה מצד הלקוח ילווה בתגובה משפטית על פי החוק.

6.2 . רכישת מוצרים באתר, לרבות יד 2 ומוצרים חדשים.

6.2.1 . מסגרת האחריות הינה בכפוף לכלל סעיף 5.

6.3 . בעלי האתר מתחייבים למקוריות המוצרים והן במידה ומוצר הוכח כלא מקורי בעלי האתר מתחייבים להחזר כספי מלא.

6.4 . המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסק, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

6.5 . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י בעלי האתר.

       6.6 . המשתמש בשירותי הדירוג אחראי על איסוף הפריטים שלו בתוך 90 ימי עסקים מרגע         הגעתם חזרה ארצה לאחר תהליך הדירוג. במידה ולא יבצע זאת ולאחר שנעשה כל                     שביכולתיהם של בעלי האתר להשיב את הפריט המדורג אל בעליו, בעלי האתר זכאים              לקחת לחזקתם את הפריטים ולא יינתן שום החזר כספי ללקוח.

7. אחריות תכני האתר 

7.1 . בעלי האתר עושים את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם , יחד עם זאת ייתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן נכון לאותו רגע.

7.2 . מובהר ב זאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע אינפורמטיבי, ואינו מהווה יעוץ כלשהו אחר.

7.3 . מובהר בזאת כי בעלי האתר אינם אחראים לכל פעולה שתינקט ע”י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית.

7.4 . בעלי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחז ים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתם המלאה.

7.5 . כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלי האתר בגיל כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

7.6 . בכל מקרה, בעלי האתר לא יישאו באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר הוסכם על ידי חברות הביטוח/חברות הדירוג.

8. פרטיות ושמירת סודיות 

8.1 . בעלי האתר עושים מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ״(מידע על משתמש)״ אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב.

8.2 . בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

8.3 . קבצי ״עוגיות״ (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-Cookies או שיתריע Cookies שנשלחים אליו.

8.4 . בעלי האתר לא יעבירו פרטים אלה לגורמים אחרים למעט בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.

8.5 . בעלי האתר עושים מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות ם. יחד עם זאת, בעל י האתר אינם יכול ים להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלי האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלי האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלי האתר.

8.6 . בעלי האתר מתחייבים לא לפרסם פריטים לפני או אחרי שעברו תהליך דירוג כזה או אחר ללא אישור מבעלי הפריטים.

9. דיוור ישיר 

9.1 . בעלי האתר מציעים למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל מהם דיוור מעת לעת.

9.2 . בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים SMS (או וואצאפ) לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב.

9.3 . אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלי האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור באמצעות פנייה לבעלי האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

9.4 . האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעלי האתר לא תהא אחראים לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי- עדכון פרטים ע”י המשתמש.

9.5 . במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע”י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעלי האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

10 . קניין רוחני

10.1 . בעלי האתר הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלי האתר הינם מורשים ע” פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם, זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

10.2 . התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.

10.3 . אין להעתיק ,לפרסם ,להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלי האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

11 . המחאת זכויות

11.1 . בעלי האתר רשאים להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על פי תקנון זה, כולן או מקצתן לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה ב העברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכל בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

11.2 . למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמת בעלי באתר ו/או כל גורם מורשה מטעמם במפורש מראש ובכתב.

12 . דין ושיפוט 

12.1 . הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים.

12.2 . כל השתהות או הימנעות של בעלי האתר בקיום זכות המגיע להם בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתר על זכות זו.

13 . שירות לקוחות 

13.1 . ניתן ליצור קשר עם בעלי האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

13.2 . אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.
כל שימוש/רכישה באתר תשמש באישור קריאה והסכמה למסמך הנ”ל.

דילוג לתוכן