PSA – Professional Sports Authenticator

*העלות המוצגת הינה עבור דירוג פריט אחד בלבד
**הנחה לדירוג החל מכמות של 10 קלפים ומעלה

מסלול מוזל קלפי משחק

130 ₪

2 חודשים

*לקלפים עם שווי לאחר דירוג עד 200$

מסלול מוזל קלפי ספורט

140 ₪

2 חודשים

*לקלפים עם שווי לאחר דירוג עד 200$

מסלול רגיל

180 ₪

2 חודשים

*לקלפים עם שווי לאחר דירוג עד 500$

מסלול אקספרס

250 ₪

חודש

*לקלפים עם שווי לאחר דירוג עד 500$

מסלול חפיסה סגורה

200 ₪

4 חודשים

*לחפיסה עם שווי לאחר דירוג עד 500$

דירוג כרטיסים

220 ₪

2 חודשים

*לכרטיסים עם שווי לאחר דירוג עד 500$

מטבע משחק

400 ₪

2 חודשים

*למטבעות עם שווי לאחר דירוג עד 1000$

אימות חתימה

250 ₪

2 חודשים

*לאימות עם שווי לאחר דירוג עד 500$

דילוג לתוכן